No

Name

Academic title

1

Fedor Sukochev

Professor

2

Goong Chen

Professor

3

Narcisse Randrianantoanina

Professor

4

Gui Changfeng

Professor

5

Yong Jiongmin

Professor

6

Xingfu Zou

Professor

7

Li-Lian Wang

Associate Professor

8

Zhaosong Lu

Professor

Jiahong Wu

Professor

10

Xu honglei

Professor